REF:SH2005  VB2005 INTERCOM BUS SYS DIGITAL
 NEW 
 

SCHOOL INSTALLATIES.
Een intercom systeem met vele mogelijkheden.

SIMPLEX OF DUPLEX
Een typische VB school installatie bestaat uit:

SIMPLEX                    
* Centrale kast.
* Congierge post(en).
* Direktie post(en).
* Luidsprekers in de lokalen.
DUPLEX  NIUWE
* Telefoon toestellen in de lokalen.
* Luidspreker(s) in de gangen.
* Hoornluidspreker op de                            *buitenplaats, schoolplein.
 

School intercom:
* Oproep en terugroep van ieder lokaal naar de concierge.
* Oproeptekst naar eigen wens op het display.
* Communicatie tussen de lokalen en de concierge(s).
* Oproepen naar de gangen, etages of delen van het gebouw.
*  Meerdere conciergeposten.
* Directie toestellen.
* Tijdsignaal automaisch of met de hand.
* Ontruimings signaal, tijdsignaleren voor aanvang of einde van de lestijden.

Het grote voordeel van deze schoolinstallatie wordt gevonden in de eenvoudige bekabeling. Waar voorheen aparte kabels voor de oproep en weergave in een sternet moest worden gelegd kan nu worden volstaan met een simpele bekabeling

Door de toepassing van een software matig gestuurd systeem, een serieel systeem, kunnen de kabels
veel eenvoudiger zijn. Iedere intercompost of luidspreker kan eenvoudig in de kabel worden
opgenomen. In de luidspreker is electronica opgenomen die zorgt voor de unieke adressering
en de versterking van het signaal. Uitbreiding is eenvoudig en altijd mogelijk.

Congierge post.
De hoofdpost is het type lessenaarmodel en is voorzien van de benodigde electronica,
een display met 2 x 20 karakters en een toetsenbord met toetsen voor de tijd signalen en omroep.
Een (zwanehals) microfoon en een luidspreker completeren het geheel.

Leslokaal telefoon toestel en luidspreker.
In het leslokaal wordt een school - telefoon toestel aan de wand geplaatst alsmede een luidspreker
aan de wand op in het plafond. Het telefoontoestel is voorzien van een oproeptoets naar de congierge.
De combinatie maakt het mogelijk communicatie met de congierge te krijgen. Op de luidspreker
is het tijdsignaal en omroep hoorbaar.

Luidspreker in de gangen.
De luidspreker in de gangen of elders kan kunststof of slagvast (gymlokaal) zijn. Voor buiten
kunnen hoornluidsprekers worden toegepast. Iedere luidspreker heeft een versterker nodig.

Centrale.
In de de centrale, een plaatstalen wandkast met deur en slot, bevinden zich de
voeding(en) en de klemmenstrook. De klemmenstroken zijn genummerd en intern
met elkaar verbonden.

Opleveren/inregelen.
Opleveren en/of inbedrijfstellen kan door ons, onder overlegging van een meetrapport,
worden uitgevoerd.